Daňové poradenství

Volejte: +420 541 216 830

Daňové poradenství je poskytováno daňovým poradcem, řádně zapsaným v seznamu daňových poradců u Komory daňových poradců ČR, od roku 1998. Hlavními oblastmi jsou daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň silniční, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Dále poskytujeme poradenství při převodech podnikání z fyzické na právnickou osobu.

Nad rámec běžného daňového poradenství poskytujeme také služby při zdaňování zahraničních odborníků - expertů vyslaných do ČR jejich zahraničním zaměstnavatelem a poradenství při zdaňování ve Slovenské republice.

 

 

Logo Kopcil

Naše služby

logo KDP

Aktuality

13.03.2014 - Kopcil CZ s.r.o. zapsaná v seznamu daňových poradců

Společnost Kopcil CZ, s.r.o. byla zapsána v seznamu daňových poradců vedeným KDP ČR

Profil společnosti

Firma se zabývá poskytováním služeb vlastníkům, managementu společností a podnikatelům fyzickým osobám v oblasti zpracování ekonomických agend pro malé a střední firmy. Poradenství poskytujeme také v anglickém jazyce.