Insolvenční řízení, konkurs

Volejte: +420 541 216 830

Služby insolvenčním správcům a správcům konkursních podstat v oblasti účetní a daňové agrendy, služby dohledávání majetku v účetní evidenci úpadce a podpora při shromažďování důkazních materiálů pro účely vedení soudních sporů. V návaznosti na vedení účetní agendy pak poskytnutí sestavy dat pro přípravu konečné zprávy.

 

 

 

Logo Kopcil

Naše služby

logo KDP

Aktuality

13.03.2014 - Kopcil CZ s.r.o. zapsaná v seznamu daňových poradců

Společnost Kopcil CZ, s.r.o. byla zapsána v seznamu daňových poradců vedeným KDP ČR

Profil společnosti

Firma se zabývá poskytováním služeb vlastníkům, managementu společností a podnikatelům fyzickým osobám v oblasti zpracování ekonomických agend pro malé a střední firmy. Poradenství poskytujeme také v anglickém jazyce.