Aktuality

Spisová značka: KSBR 31 INS 13185/2014

Typ: movitý majetek

Popis:
Mgr. Martin Kopčil, insolvenční správce dlužníka BD-OIL s.r.o., v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod č.j. KSBR 31 INS 13185/2014, nabízí k prodeji movitý majetek dlužníka specifikovaný v soupisu majetkové podstaty v kategorie movitý pod pol. č. 3-8, uvedený na č.l. B-22/spisu.
Prodej se uskuteční za těchto podmínek:
- prodej mimo dražbu po předchozí inzerci nejvýhodnější nabídce,
- prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
- úhrada kupní ceny kupujícím bude uskutečněna předem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Nabídky zasílejte k rukám insolvenčního správce nejpozději do 28.2.2017 poštou na adresu:

Mgr. Martin Kopčil
Palackého tř. 119
612 00 Brno

případně emailem: martin.kopcil@kopcil.cz

Zkušenosti

V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence firma působí soustavně od roku 2003.

Založení podniku, živnostenská oprávnění, asistence a poradenství při zkládání právnických osob, registrační povinnosti podnikatelů.

Vedení účetnictví a daňové evidence, daňová agenda včetně zpracování přiznání k dani z příjmů, vedení mzdové agendy, poradenství.

Převod podnikání z fyzické na právnickou osobu, likvidace, insolvenční řízení, konkurs, zprostředkování archivačních služeb.

Image

Sídlo

Kameníčkova 1114/2,
616 00, Brno, Česká republika
IČO: 27715108

Kancelář

Kameníčkova 1114/2,
616 00, Brno, Česká republika

Kontakt