Služby

Účetnictví a daňová evidence

V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence působí firma soustavně od roku 2003. Při účtování využíváme účetní software "POHODA" společnosti Stormware, s.r.o., se kterým máme dlouhodobé a dobré zkušenosti. Účtování probíhá jednak dodavatelsky - doručením dokladů k zaúčtování do sídla účetní firmy, tak způsobem "zaúčtování" u klienta na jeho účetním SW. Mzdové účetnictví zpracováváme vlastní kapacitou či dodavatelsky.

Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno daňovým poradcem, řádně zapsaným v seznamu daňových poradců u Komory daňových poradců ČR, od roku 1998. Hlavními oblastmi jsou daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň silniční, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Dále poskytujeme poradenství při převodech podnikání z fyzické na právnickou osobu.

Nad rámec běžného daňového poradenství poskytujeme také služby při zdaňování zahraničních odborníků - expertů vyslaných do ČR jejich zahraničním zaměstnavatelem a poradenství při zdaňování ve Slovenské republice.

Ekonomické poradenství

Nabízíme poradenství v oblasti tvorby podnikatelských plánů, propočty návratnosti prostředků investovaných do rozvoje podnikání, poradenství v souvislosti se zaváděním principu controllingu a informačního systému podniku (MIS) 

Právní podpora

Poskytujeme právní poradenství při získání živnostenských oprávnění, administrativní asistence při zakládání právnických osob, administrativní asistence při registrační povinnosti podnikatelů. Likvidace společností, zprostředkování archivačních služeb, poradenství při tvorbě archivačních a skartačních plánů. Služby likvidátora.

Insolvenční řízení, konkurz

Služby insolvenčním správcům a správcům konkursních podstat v oblasti účetní a daňové agrendy, služby dohledávání majetku v účetní evidenci úpadce a podpora při shromažďování důkazních materiálů pro účely vedení soudních sporů. V návaznosti na vedení účetní agendy pak poskytnutí sestavy dat pro přípravu konečné zprávy.

Zkušenosti

V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence firma působí soustavně od roku 2003.

Založení podniku, živnostenská oprávnění, asistence a poradenství při zkládání právnických osob, registrační povinnosti podnikatelů.

Vedení účetnictví a daňové evidence, daňová agenda včetně zpracování přiznání k dani z příjmů, vedení mzdové agendy, poradenství.

Převod podnikání z fyzické na právnickou osobu, likvidace, insolvenční řízení, konkurs, zprostředkování archivačních služeb.

Image

Sídlo

Kameníčkova 1114/2,
616 00, Brno, Česká republika
IČO: 27715108

Kancelář

Kameníčkova 1114/2,
616 00, Brno, Česká republika

Kontakt