Odkazy

Ministerstvo financí ČR www.mfcr.cz

Upozorňujeme naše klienty i veřejnost na novou evidenční povinnost vztahující se k DPH. Počínaje zdaňovacím leden 2016 je novou povinností plátců DPH podávat tzv. kontrolní hlášení (záznamní povinnost).

Další novinkou je, že veškerá podání týkající se DPH (tedy i ta která bylo možno doposud předkládat v tištěné podobě např. přiznání k DPH plátců fyzických osob) je možné správci daně zasílat od výše uvedeného zdaňovacího období již pouze elektronicky.

Klienti naší společnosti již byli o této skutečnosti informováni.

Pokud nejste našimi klienty a nevíte si rady, věříme, že jsme schopni Vám v rámci poskytování našich služeb poradit, případně výše uvedenou agendu kontrolních zpracovat.

Více také na následujícím odkazu.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-dph

Zkušenosti

V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence firma působí soustavně od roku 2003.

Založení podniku, živnostenská oprávnění, asistence a poradenství při zkládání právnických osob, registrační povinnosti podnikatelů.

Vedení účetnictví a daňové evidence, daňová agenda včetně zpracování přiznání k dani z příjmů, vedení mzdové agendy, poradenství.

Převod podnikání z fyzické na právnickou osobu, likvidace, insolvenční řízení, konkurs, zprostředkování archivačních služeb.

Image

Sídlo

Kameníčkova 1114/2,
616 00, Brno, Česká republika
IČO: 27715108

Kancelář

Kameníčkova 1114/2,
616 00, Brno, Česká republika

Kontakt